Opdrachten

Hieronder staan enige voorbeelden van gerealiseerde opdrachten op het gebied van FMIS:

Second opinion business case FMIS

Om de aanschaf en implementatie van een FMIS te rechtvaardigen, heeft het Facilitair Bedrijf van een energiemaatschappij een business case FMIS opgesteld. Voor een onafhankelijke beoordeling van deze business case is aan Fmission een second opinion gevraagd. De uitkomsten van de second opinion zijn door Fmission helder verwoord in een advies. De opdrachtgever heeft vervolgens de business case aangescherpt, waarmee de kans vergroot is dat een passend FMIS mag worden aangeschaft.

Opstellen Programma van Eisen FMIS

Het opstellen van een functioneel Programma van Eisen ten behoeve van de selectie van een nieuw Facilitair Management Informatie Systeem voor een middelgrote gemeente.

Een interactieve bijeenkomst (bewustwordingssessie) bij de opdrachtgever en een beperkt aantal interviews hebben geresulteerd in een snelle en effectieve gegevensverzameling waarmee het functioneel Programma van Eisen is opgesteld. Op basis van het Programma van Eisen kan de organisatie een systeem selecteren dat past bij de omvang van de organisatie en rekening houdt met de toekomstige eisen en wensen. 

Het uitbreiden, herimplementeren en integreren van een FMIS

Als Projectleider voor een energiemaatschappij was Fmission verantwoordelijk voor het project Systeemintegratie, waarvan het uitbreiden, herimplementeren en integreren van het FMIS deel uitmaakten. 

Het beschrijven van facilitaire processen

In de rol van consultant bij een zorginstelling was Fmission verantwoordelijk voor het inventariseren, analyseren, herontwerpen en beschrijven van facilitaire processen ten behoeve van het herontwerp van een nieuwe facilitaire organisatie en de aanschaf van een FMIS. 

Het opstellen van een programma van eisen en het selecteren en implementeren van een FMIS

Het opstellen van een functioneel Programma van Eisen voor het selecteren en implementeren van een FMIS in relatie tot de doelstellingen van de heringerichte facilitaire organisatie van een vervoersmaatschappij. Fmisson heeft de rol van projectleider vervuld. 

Het optimaliseren van de facilitaire bedrijfsvoering door middel van het selecteren en implementeren van een FMIS

Inventariseren van de wensen en behoeften met betrekking tot een FMIS en het opstellen van een Plan van Aanpak, gericht op het optimaliseren van de facilitaire bedrijfsvoering van een mediabedrijf. Vervolgens als projectleider verantwoordelijk geweest voor de selectie en implementatie van het FMIS. 

Het ontwikkelen van een front- en backoffice principe

In de rol van interimmanager bij een onderwijsorganisatie, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van het front- en backoffice principe, het in kaart brengen en vastleggen van facilitaire werkprocessen en het selecteren en implementeren van een FMIS. 

FMIS Quick scan

Als consultant voor een ziekenhuis was Fmission verantwoordelijk voor het maken van een Quick Scan van de huidige situatie op het gebied van FMIS en het doen van aanbevelingen om te komen tot optimalisatie. Tevens verantwoordelijk voor het opstellen van een functioneel programma van eisen en het verzorgen van een marktvergelijking. 

Het realiseren van het FMIS project

In de rol van projectmanager voor een gemeente, verantwoordelijk voor het realiseren van het FMIS-project en het opleveren van de gewenste producten binnen de tijd, budget en overeengekomen kwaliteit, zoals beschreven in het projectplan.

Het inrichten en implementeren van een FMIS

Als projectcoƶrdinator bij een technische dienstverlener, verantwoordelijk voor het inrichten en implementeren van het FMIS, inclusief het beschrijven van werkprocessen, het ontwerpen van een exploitatieconcept voor de Servicedesk en het begeleiden van de medewerkers bij de invoering hiervan.